Köklax marthakrets

Tallinn

22.02.2019 kl. 09:47

14 Köklaxmarthor gjorde en lyckad resa till Tallinn 19-201.2019. På programmet bl.a. konstutställningar, Toomas Edurs 50-årsjubileumsgala på Rahvusballett Estonia och trevlig samvaro.

Resefixare: Veronica Biaudet.

   

  

Tack och på återseende Tallinn!

Camilla Pohtokari
Kontaktuppgifter

Kontakt

Marianne Ahola

koklaxmarthaordforande@gmail.com

Styrelse 2020

Marianne Ahola, ordförande
Nina Fagerholm, viceordförande
Iwe Ekström, sekreterare
Christina Pitkämäki, vicesekretarerare
Marita Helminen, kassör
Margareta Tammi, vicekassör
Camilla Pohtokari, medlem (teater- och webbansvarig)

Snabblänkar