Köklax marthakrets

Tallinn

22.02.2019 kl. 09:47

14 Köklaxmarthor gjorde en lyckad resa till Tallinn 19-201.2019. På programmet bl.a. konstutställningar, Toomas Edurs 50-årsjubileumsgala på Rahvusballett Estonia och trevlig samvaro.

Resefixare: Veronica Biaudet.

   

  

Tack och på återseende Tallinn!

Camilla Pohtokari
Kontaktuppgifter

Kontakt

Beatrice Bettan Fallenius
bettan.falleniuswelho.com
040 7253 234

Styrelse 2019

Beatrice Fallenius, ordförande
Nina Fagerholm, viceordförande
Veronica Biaudet, sekreterare
Iwe Ekström, vicesekretarerare
Marita Helminen, kassör
Tina Klärck, vicekassör
Camilla Pohtokari, medlem