Köklax marthakrets

Inhiberade månadsmöten

25.03.2020 kl. 11:20
Tyvärr är månadsmötena i mars och april samt vårfesten i maj inhiberade p.g.a coronavirus

Vår styrelse har nu kommit fram till att vi inte ska hålla våra kvarstående mars- eller april-möten på Träskby skola.

Mars besök från Acu Haven är flyttat framåt till en annan tidpunkt och April Bivax härmed likaså.

Tyvärr måste vi även annullera VÅRFESTEN på Esbo Gård i maj..

Camilla Pohtokari
Kontaktuppgifter

Kontakt

Marianne Ahola

koklaxmarthaordforande@gmail.com

Styrelse 2021

Marianne Ahola, ordförande
Nina Fagerholm, viceordförande
Iwe Ekström, sekreterare
Christina Pitkämäki, vicesekretarerare
Marita Helminen, kassör
Margareta Tammi, vicekassör
Camilla Pohtokari, medlem (teater- och webbansvarig)

Marianne Ahola, ordförande gratuleras av Bettan Fallenius, f.d. ordförande
 

Snabblänkar