Köklax marthakrets

Föreläsningar på distans

22.02.2021 kl. 13:42
P.g.a coronarestriktionerna ersätter distansföreläsningarna våra månadsmöten i februari-april

Må 22.2.21 kl 18.30
- Skogen en källa till välmående

Må 29.3.21
 – Privatekonomi – pension/kvinnans ekonomi m.Marina Nygård, länk kommer senare

Må 26.4.21
 – Undvik matsvinn - m.Toni Rautakoski, länk kommer senare

Camilla Pohtokari
Kontaktuppgifter

Kontakt

Marianne Ahola

koklaxmarthaordforande@gmail.com

Styrelse 2021

Marianne Ahola, ordförande
Nina Fagerholm, viceordförande
Iwe Ekström, sekreterare
Christina Pitkämäki, vicesekretarerare
Marita Helminen, kassör
Margareta Tammi, vicekassör
Camilla Pohtokari, medlem (teater- och webbansvarig)

Marianne Ahola, ordförande gratuleras av Bettan Fallenius, f.d. ordförande
 

Snabblänkar