Köklax marthakrets

Marthinis Litteraturkväll

22.02.2021 kl. 13:54
medlemmarna i Köklax marthakrets är välkomna att delta i Litteraturkvällen

Marthinis Litteraturkväll 

Tid:                     tisdag 2.3 kl. 18 

Plats:                  digitalt via Teams 

Anmälning:       senast 25.2 per e-post till Ulla Lång ullalang@hotmail.com (varje deltagares e-postadress behövs för att kunna skicka länken) 

Pris:                    0 € 

Kira Nalin från Nordisk kulturkontakts bibliotek presenterar nyutkomna nordiska böcker, både skön- och facklitteratur.  

Här kommer två titlar (båda två romaner) som Kira kommer att tala om på litteraturträffen, om någon vill läsa dem på förhand, men inte nödvändigt för att kunna delta. 

Itkonen, Juha: Allt ett under 

Woon, Long Litt: Stigen tillbaka till livet 

Juha Itkonens bok är ursprungligen på finska, den heter Ihmettä kaikki. Woon utkom ursprungligen på norska och heter Stien tilbake til livet. Om sopp og sorg. 

 

Camilla Pohtokari
Kontaktuppgifter

Kontakt

Bettan Fallenius

bettan.fallenius@welho.com

Styrelse 2022

Beatrice Bettan Fallenius, ordförande
Nina Fagerholm, viceordförande
Sabina Salakari, sekreterare
Barbro Blomster vicesekretarerare
Camilla Pohtokari, medlem (teater- och webbansvarig)

 


 

Snabblänkar