Köklax marthakrets

Årsmöte

15.02.2022 kl. 19:14
Välkommen på Årsmöte må 14.3.2022 kl 18.00 i Träskby

Skriv in detta datum i din kalender.

KÖKLAX MARTHAKRETS Föredragningslista för årsmötet måndag 14.3.2022 kl. 18 i Träskby skola, Träskbyvägen 1 i Köklax, Esbo

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
4. Konstateras att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021
6. Bokslut 2021 och verksamhetsgranskarnas utlåtande
7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Val av styrelseordförande för 2022
9. Val av styrelsemedlemmar för 2022
10. Val av verksamhetsgranskare och hennes ersättare för 2022
11. Föredras och godkänns verksamhetsplanen för 2022
12. Fastställande av medlemsavgiften för år 2022
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande

Varmt välkommen!

Camilla Pohtokari
Kontaktuppgifter

Kontakt

Bettan Fallenius

bettan.fallenius@welho.com

Styrelse 2022

Beatrice Bettan Fallenius, ordförande
Nina Fagerholm, viceordförande
Sabina Salakari, sekreterare
Barbro Blomster vicesekretarerare
Camilla Pohtokari, medlem (teater- och webbansvarig)

 


 

Snabblänkar