Köklax marthakrets

Årsmöte

24.01.2023 kl. 10:56
Årsmöte 30.1.2023 kl 18, Träskby skola

       Hejssan alla hurtiga mathor

 Styrelsen sköter kaffedorian

Kl.18-18.20 Kaffeservering

Kl.18.20 Börjar mötet

1. Mötets öppnande

2.Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.Val av två protokolljusterare och rösträknare

4.Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört

5.Styrelsens verksamhetsberättelseför år 2022

6.Bokslut 2022 och verksamhetsgranskarnas utlåtande

7.Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

8.Val av styrelseordförande för 2023

9.Val av styrelsemedlemmar för 2023

10.Val av verksamhetsgranskare och hennes ersättare för 2023

11.Föredras och godkänns verksamhetsplanen för 2023

12.Fastställande av medlemsavgiften för år 2023

13. Övriga ärenden

14. Mötets avslutande

Ta gärna med egen kaffe/te kopp

Välkommen, vi ses

Kram Bettan

Camilla Pohtokari
Kontaktuppgifter

Kontakt

Bettan Fallenius

bettan.fallenius@welho.com

Styrelse 2023

Beatrice Bettan Fallenius, ordförande och kassör
Nina Fagerholm, viceordförande (medl.register internt)
Barbro Blomster, sekreterare
Anna Mäki, vicesekreterare
Camilla Pohtokari, medlem (teater- och webbansvarig)
Monica Järvinen medlem

 


 

Snabblänkar