Köklax marthakrets

Årsmöte 2024

24.01.2024 kl. 10:52
Årsmöte må 29.1.2024 kl 18 i Träskby skola

Årsmöte

Kl.18-18.20 kaffeservering (styrelsen sköter)

Kl.18.20 Börjar mötet

-Vi diskuterer återval av gamla styrelsen-

-Babsi läser upp verksamhetsberättelsen

-Marita, bokslutet för år 2023

-Bettan läser upp verksamhetsplanen för år 2024

-Bindande anmälan till 110-års festen

-Iwe visar foton från sommarresan

-Camilla P, teaterinfo

-10.03.2024 Esbo Martha Föreningens årsmöte

 

Camilla Pohtokari
Kontaktuppgifter

Kontakt

Bettan Fallenius

bettan.fallenius@welho.com

Styrelse 2023

Beatrice Bettan Fallenius, ordförande och kassör
Nina Fagerholm, viceordförande (medl.register internt)
Barbro Blomster, sekreterare
Anna Mäki, vicesekreterare
Camilla Pohtokari, medlem (teater- och webbansvarig)
Monica Järvinen medlem

 


 

Snabblänkar