Köklax marthakrets

Köklax Marthakrets - 105 År

Köklax Marthakrets hör till Esbo Marthaförening. Kretsen grundades 1914 och har idag 57 medlemmar. Vi håller våra möten sista måndagen i månaden klockan 18 i Träskby skola, Träskbyvägen 1, 02780 Esbo. Programmet består av bland annat utfärder, teaterbesök, föredrag, matlagning och tips för vardagen. Utöver detta står social hjälpverksamhet nära våra hjärtan. 

  

10 Babykassar till papperslösa babyr på väg till Esbo sjukhus.

Aktuellt

Höstsäsongens första möte

Inbjudan till höstsäsongens första möte, måndag 26 augusti kl. 18. Vi träffas som vanligt i vår ”klubblokal” i Träskby f.d. skola, Träskbyvägen 1, 02780 Esbo.
23.08.2019 kl. 21:57

Verksamhetsplan 2019

13.06.2019 kl. 18:22

Tallinn

22.02.2019 kl. 09:47
Kontaktuppgifter

Kontakt

Beatrice Bettan Fallenius
bettan.falleniuswelho.com
040 7253 234

Styrelse 2019

Beatrice Fallenius, ordförande
Nina Fagerholm, viceordförande
Veronica Biaudet, sekreterare
Iwe Ekström, vicesekretarerare
Marita Helminen, kassör
Tina Klärck, vicekassör
Camilla Pohtokari, medlem